Duuna fältservicehantering

Mobilapplikation utvecklad för att kontrollera ditt fältarbete och samverka med världens snabbast växande ERP-programvara – Odoo ERP

Funktioner

Total kontroll över aktiviteter på fältet

Duuna FSM-mobilapplikationen har utvecklats för alla typer av fältarbete, inklusive underhåll, installationer och projektarbete. Duuna FSM hjälper både fältpersonal och administratörer att få total kontroll över övergripande processer.

Integrerad med Google Maps

Full integration med Google Maps möjliggör effektiv ruttplanering, platskontroll av resurser och loggdata.

Integrerad med Odoo-affärssystem

Realtidsintegration med Odoo ERP ger nästan obegränsade möjligheter att effektivisera fältservice och fältarbete tillsammans med alla andra affärsprocesser i ditt företag.

Planering och schemaläggning

Administratörer för fältarbetet planerar och schemalägger alla uppgifter back-end på Odoo:s planeringstavla. De kan tilldela uppgifter till en specifik tekniker eller lämna uppgifterna ospecificerade. Tekniker ser automatiskt alla uppgifter i sin mobilapplikation och kan börja arbeta med en knapptryckning.

Kontrollera material och lager

Med en knapptryckning eller genom att skanna EAN-koder kan tekniker lägga till material till specifika arbetsuppdrag eller skapa lageröverföringar. Genom att använda serienummer har du också full kontroll över specifika produkter hela tiden.

Automatisera fakturerings-processen

När en uppgift eller ett projekt är markerat som avslutat kan det faktureras. Alla material, arbetstimmar och kostnader som är registrerade på uppgiften eller projektet överförs automatiskt till kundfakturan. Det enda som återstår är att skicka fakturan!

Enkel dokumentation

Tekniker samt fältarbetsadministratörer kan enkelt lägga till och se, bilder, kommentarer eller dokument till uppgifter.

Omfattande rapporter

Administratörer för fältarbetare kan ta fram detaljerade och omfattande rapporter. Se bland annat projektets lönsamhet, effektivitet per arbetare och försäljning per kund.

Intresserad av en inbyggd FSM-lösning i Odoo?

ERPWare Oy
Malmin raitti 17C
00700 Helsinki
Finland

Connect