Duuna Works

Lättanvänd programvara för hantering av arbetskraft

Duuna Works, en del av ERPWare Duuna produktfamiljen, är en molntjänst som kombinerar Odoo-affärssystem och Workinfo.app arbetskraftshantering, vilket möjliggör kostnadseffektiv licensiering och fokus på produktivt arbete oavsett plats och enhet.

Funktioner

Arbetsskift

Duuna Works möjliggör problemfritt samarbete och självbetjäning för arbetare för att planera arbetspass och allokera mänskliga resurser.

Arbetsuppdrag

Tilldela en uppgift i Odoo till en anställd, och ett nytt arbetsuppdrag skapas i Workinfo.app med information som överförs från Odoo.

Automatisera fakturerings-processen

När en uppgift eller ett projekt markeras som slutfört kan det faktureras. De material och arbetstimmar som registrerats på projektet överförs automatiskt till kundfakturan med den försäljningsmarginal du har definierat.

Tidrapporter

Arbetare fyller i sina tidrapporter med hjälp av sina mobila enheter. Tidsregistreringen kan kopplas i Workinfo.app till en plats, resurs, uppgift och arbetsorder.

Kontrollera material och andra resurser

Med endast ett knapptryck eller genom att skanna EAN-koder kan arbetare lägga till material och andra resurser i sina tidrapporter.

Utgifter och kilometerersättningar

Dokumentera utgifter och kilometerersättningar enkelt med din mobila enhet.

Spara på licenskostnader

Du behöver inte köpa en Odoo-licens för de arbetare som endast använder Workinfo.app-funktioner, såsom arbetsuppdrag, arbetsskift, tidrapporter, kilometerersättningar och utgifter. Licens- och underhållskostnaden börjar från noll (0) euro.

Odoo integration

Definierade Odoo-användare kan generera detaljerade och omfattande rapporter. Se projektets lönsamhet, arbetarnas effektivitet, försäljning per kund osv. Workinfo.app är integrerat med ERPware Odoo som inkluderar fullständiga finansiella tjänster, elektronisk fakturering, bankanslutningar, logistikintegration och andra funktioner.

Intresserad av Duuna Works?

ERPWare Oy
Malmin raitti 17C
00700 Helsinki
Finland

Connect