Native solutions for your ERP

Duuna produktfamilj – heltäckande lösningar för din affärsverksamhet.

Mobilapplikation utvecklad för kontroll över ditt fältarbete och samarbete med världens snabbast växande programvara för affärssystem – Odoo ERP

Duuna Works

Duuna Works är ett servicepaket som innehåller de sinsemellan integrerade Odoo Enterprise (ERP) och Workinfo.app. Workinfo.app är en kostnadseffektiv och lättanvänd mobillösning för arbetshantering. Med Workinfo kan du hantera anställda, arbetsskalendrar, resurser och produkter.

Timmar och utgifter som skrivits upp i Workinfo samt använda resurser och produkter överförs automatiskt till Odoo ERP till rätt projekt och säljorder, och således också hela vägen till fakturering. I Odoo kan man allokera utgifter till rätt projekt samt vidarefakturera dem med önskad marginal. Projektbudgetering och lönsamhetsanalyser är också lätt i Odoo. Med Duuna Works får du en heltäckande lösning.

Duuna fältservicehantering

Duuna FSM är en komplett programvaruplattform för fälttjänster och den levereras med en integrerad mobilapplikation som fungerar sömlöst med Duuna FSM:s back-office. Tekniker på fältet kan enkelt kontrollera projekt och uppgifter som tilldelats dem.

Integration med kartor möjliggör att man kan planera och optimera rutter för det dagliga servicearbetet. Det ger övergripande kontroll över servicearbetet och relaterade material, inklusive lagerkontroll.

Duuna SM

Duuna SM är en lösning för hantering av tjänster som passar för företag som utför serviceaktiviteter i sina egna lokaler. Exempel på sådana aktörer kan vara företag som erbjuder service för bilar eller båtar.

Med Duuna Service kan man kontrollera sina serviceprocesser, oavsett om det är abonnemangsbaserade säsongsrelaterade serviceuppgifter eller orderbaserade servicejobb. Förbrukad tid och material kan enkelt samlas in och slutligen faktureras till kunden.

Duuna 24/7

Duuna 24/7 är en programvarulösning för företag som vill hålla sin butik öppen för kunder 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan. Denna lösning gör det möjligt för kunder att köpa reservdelar eller andra produkter när de behöver, till exempel i nödsituationer.

Man använder handhållna avläsare för att skanna och samla produkter på en försäljningsorder, och efter avslutat köp skickar systemet automatiskt en faktura till kunden.

Intresserad av integrerade affärslösningar i Odoo?

ERPWare Oy
Malmin raitti 17C
00700 Helsinki
Finland

Connect